GLOSSARIUM

ARA: Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen
BBP: Bruto Binnenlands Product
EU: Europese Unie
Europa: Europese binnenvaart omvat in dit rapport twee landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, Zwitserland en Servië
IWT: InlandWaterways Transport
IWW: InlandWaterways
Laadvermogen: maximale belading van een schip in percentage
Mld: miljard
Mln: miljoen
MTOE: Million Tonnes of Oil Equivalent, miljoen ton olie-equivalent
NOx: verzamelbegrip voor stikstofoxides
OESO: OrganisatievoorEconomischeSamenwerking en Ontwikkeling
Omzet: netto verkoopcijfer, zonder omzetbelasting
PM: Particulate Matter, emissie van zwevende deeltjes als gevolg van verbranding of slijtage
Q1: Eerste kwartaal
Rijnoeverstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland
RWI/ISL Container Throughput Index: index voor de wereldwijde doorvoer van containers in havens
Tank-to-wheel emissies: emissies die ontstaan ten gevolge van de brandstofverbranding tijdens het gebruik van het voertuig
TEU: Twenty-foot Equivalent Unit, 20-voet equivalent (eenheid voor de containerinhoud)
TKM: ton per kilometer (eenheid voor de vervoersprestatie bestaand uit hoeveelheid vervoerde goederen vermenigvuldigd met de vervoersafstand)
Traditionele Rijn: Rijn van Bazel tot aan de grens tussen Nederland en Duitsland
Vrachtprijs: prijs die berekend wordt om een lading van één plaats naar een andere te vervoeren Vrachtvervoer over water: laden en lossen in havens waar binnenvaartschepen bij betrokken zijn
Well-to-tank emissies: emissies die ontstaan tijdens de winning, het vervoer en het raffineren van brandstoffen of tijdens het opwekken en vervoeren van elektrische energie
Well-to-wheel emissies: well-to-tank en tank-to wheel emissiessamen

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven