MARKET INSIGHT
APRIL 2018

JAARVERSLAG
2018

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

THEMATISCH VERSLAG
2018-2019

9 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

• Met een BBP-groei van 2,4% was 2017 een recordjaar voor de eurozone. Prognoses wijzen erop dat de economische groei in Europa in de komende jaren zal aanhouden.

• Verwacht wordt dat de activiteiten in sommige traditionele binnenvaartsectoren zoals bouwmaterialen en staal de komende jaren zullen toenemen.

• De energiesector, een segment dat voor de binnenvaart spannende kansen biedt, werkt aan een geleidelijke overschakeling op hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa. Dit biedt de binnenvaartsector interessante groeimogelijkheden.

 

Algemene  economische situatie

In Europa en prognose

 

Evolutie van het totale aantal inwoners van de Europese Unie – ontwikkeling in het verleden en prognose (in miljoen personen)

Bron: Oxford Economics 

 

Dalende vruchtbaarheidscijfers in de ontwikkelde landen zorgen ervoor dat de evolutie van de Europese bevolking naar verwachting een verzadigingscurve vertoont die in de jaren ’20 en ’30 van deze eeuw zijn piek zal bereiken. Dit heeft ook gevolgen voor de economische groei, met name voor de potentiële groei.

In tegenstelling tot het BBP is de potentiële productie niet het huidige totale productieniveau van een economie, maar het potentiële niveau. Het wordt bepaald door de totale hoeveelheid beschikbaar kapitaal, het totale arbeidsaanbod en de mate van technologische vooruitgang. Er wordt geraamd dat de jaarlijkse potentiële productie in Duitsland, Frankrijk en Nederland jaarlijks met ongeveer 1% zal toenemen. Dat zou een lagere groei betekenen dan in de periode 2000-2017 – wat mede verklaard wordt door de zwakke demografische evolutie in Europa.

 

+1% groei van de potentiële productie per jaar tot 2040

 

Potentiële productie – ontwikkeling in het verleden en prognose (miljard euro, prijzen van 2010 = 100)

Bron: Oxford Economics

 

Economische situatie

In voor de binnenvaart belangrijke sectoren

 

EU brutoproductie in sectoren die een bijdrage leveren aan het vrachtvervoer door de binnenvaart (EU brutoproductie in miljard US$ – 2010 US$ in reële waarde)

Bron: Oxford Economics, analyse van de CCR 

 

Naar verwachting zullen de activiteiten in de bouwsector in Europa toenemen, wat in de hand gewerkt wordt door belangrijke tendensen zoals verstedelijking, een krachtige groei van de bevolking in bepaalde regio’s en steden en immigratie. Hout en houtproducten winnen aan populariteit dankzij de vergroening van de energiesector waardoor de vraag naar biomassa toeneemt. In het hoofdstuk ‘Vooruitzichten’ wordt speciale aandacht besteed aan de rol die biomassa speelt voor de binnenvaart.

De vooruitzichten voor de productie van metaal zijn positief, hoewel ze van land tot land verschillen. Het land met de grootste staalproductie in Europa is Duitsland. De Duitse staalproductie heeft de crisis beter doorstaan dan de Franse. De vooruitzichten voor Duitsland gaan bovendien meer uit van groei, terwijl men in Frankrijk veeleer stagnatie verwacht.

 

Brutoproductie van metaalproducten (in miljard US$ – 2010 US$ in reële waarde)

Bron: Oxford Economics, analyse van de CCR

Jaarverslag
Jaar 2018

0hoofdstuk beschikbaar

MARKET INSIGHT
THEMATISCH VERSLAG 2018

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven