MARKET INSIGHT
APRIL 2018

JAARVERSLAG
2018

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

THEMATISCH VERSLAG
2018-2019

9 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

• De grote Europese zeehavens, zoals Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Constanta zijn ook belangrijk voor het binnenvaartvervoer van en naar het achterland. Het vervoer vanuit het achterland naar deze havens is in elke haven structureel anders.

• De haven van Rotterdam heeft het hoogste percentage als het gaat om uitgaand vervoer. 71% van het totale binnenvaartvervoer verlaat de haven met bestemming achterland, terwijl 29% vervoer is dat naar de zeehaven toe gaat.

• In de haven van Antwerpen is het binnenvaartvervoer naar het achterland in 2017 sterk toegenomen.

 

Binnenvaartvervoer

In vier belangrijke Europese zeehavens

 

In Rotterdam, de grootste Europese zeehaven, werden in 2017 105.000 binnenvaartschepen geladen of gelost. Er werden 112,4 miljoen ton goederen geladen, om naar het achterland te worden vervoerd. Het inkomend vervoer bedroeg 45,7 miljoen ton. De binnenvaart heeft een bijzonder groot aandeel in het achterlandvervoer: 86% voor droge lading, 40% voor vloeibare lading en 36% voor containers. De haven streeft ernaar dit laatstgenoemde aandeel uit te breiden tot meer dan 40%.

 

Binnenvaartvervoer in de zeehaven van Rotterdam (miljoen ton)

Bron: Haven van Rotterdam

CH3 Inland waterway traffic in the seaport of Rotterdam

 

In Antwerpen hebben 59.268 binnenvaartschepen de haven in 2017 aangedaan en het vervoersvolume van deze schepen (102,3 miljoen ton) overschreed de drempel van 100 miljoen. Dit komt neer op een toename van 5%. Er was een sterke groei voor ijzerertsen, metalen, zand, stenen en bouwmaterialen en voor chemicaliën. Voor aardolieproducten was er min of meer sprake van stagnatie. Toch bleven aardolieproducten (met 30 miljoen ton) en chemicaliën (met 26 miljoen ton) verreweg de belangrijkste goederensegmenten voor het binnenvaartvervoer in Antwerpen.

 

Binnenvaartvervoer in de zeehaven van Antwerpen (miljoen ton)

Bron: Haven van Antwerpen

CH3 Inland waterway traffic in the seaport of Antwerp

 

In 2017 deden 19.315 binnenvaartschepen de haven van Hamburg aan, vergeleken met 20.382 in 2016. Bulkgoederen maakten maar liefst 87% van het binnenvaartvervoer uit. 30% van het totale binnenvaartvervoer bestond uit aardolieproducten en kolen. Het aandeel van het containervervoer groeide van 10% in 2016 naar 11% in 2017 (1,1 miljoen ton). Uitgedrukt in TEU nam het containervervoer toe van 119.044 TEU tot 121.051 TEU.

46% van het binnenvaartvervoer in Hamburg is inkomend vervoer en 54% uitgaand. De belangrijkste regio’s van herkomst of bestemming tussen Hamburg en het achterland zijn Nedersaksen (42%), Schleswig-Holstein (27%), Saksen-Anhalt (21%) en Berlijn (7%). Voor Berlijn nam het volume in 2017 met 15% toe ten opzichte van 2016, tot 0,74 miljoen ton.

 

Binnenvaartvervoer in de zeehaven van Hamburg (miljoen ton)

Bron: Bureau voor de statistiek van Hamburg

CH3 Inland waterway traffic in the seaport of Hamburg

 

De haven van Constanta is de grootste zeehaven aan de Zwarte Zee en speelt een belangrijke rol als doorvoerhaven voor niet aan zee grenzende landen in Midden- en Zuidoost-Europa. De haven is via het Donau-Zwarte Zeekanaal verbonden met de Donau en dit is dan ook een van de belangrijkste troeven van Constanaport. Wat het binnenvaartvervoer betreft, bestond 43% in 2017 uit inkomend vervoer uit het achterland en 57% uit uitgaand vervoer naar het achterland.

 

Binnenvaartvervoer in de zeehaven van Constanta (miljoen ton)

Bron: Haven van Constanta/Roemeens bureau voor de statistiek

CH3 Inland waterway traffic in the seaport of Constanta

 

Het containervervoer over de Donau is nog relatief gering en in Constana bedroeg dit in 2017 4849 TEU. Dit was volledig internationaal vervoer (met herkomst of bestemming buiten Roemenië).

 

Evolutie van het goederenvervoer

In 2017 in Europese binnenhavens

 

Rijnhavens

 

Binnenvaartvervoer in de 10 grootste Rijnhavens (miljoen ton)

Bron: Destatis, RheinCargo, Port de Strasbourg, Schweizerische Rheinhäfen, Port de Mulhouse
*RheinCargo is een multimodale haven en logistiekonderneming, die zeven havens exploiteert in Keulen, Neuss en Düsseldorf

 

Duisburg

Van de 52,2 miljoen ton in Duisburg werd 15,7 miljoen ton afgehandeld door de openbare haven van Duisburg (Duisport Group), terwijl het overige vervoer werd verwerkt door particuliere havens van staalondernemingen. Het goederenvervoer liep in 2017 terug doordat er minder kolen werden vervoerd. Het spoorvervoer in de Duisport Group bedroeg 18,8 miljoen ton (een toename van 7%), dankzij de toename van treinen die via de Nieuwe Zijderoute uit China komen.

 

RheinCargo

Ondanks verliezen in het kolenvervoer slaagde RheinCargo erin 2,2% meer goederen via de binnenvaart te vervoeren in andere bulkgoederensegmenten, zoals landbouwproducten, ijzerertsen en metalen. RheinCargo wil zich blijven richten op het vervoer van bulkgoederen en dit positieve resultaat bekrachtigt deze strategie.3

3 Zie : persbericht van RheinCargo van 29 maart 2018 

 

Jaarlijks scheepvaartverkeer in totaal (miljoen ton)

 

Spoorvervoer uit China via de Nieuwe Zijderoute viert momenteel hoogtij in Duisburg

 

Franse en Belgische binnenhavens

 

Binnenvaartvervoer in de 10 grootste Franse en Belgische binnenhavens (miljoen ton)

Bron: Association des ports intérieurs français (AFPI), Port de Liège, Port de Namur
* Aproport = Ports de Chalon-sur- Saône et de Mâcon

 

Haven van Parijs

77% van het binnenvaartvervoer bestond in 2017 uit zand, stenen en bouwmaterialen. Dit segment groeide met 9,2% ten opzichte van 2016, dankzij de extra bouwmaterialen die werden vervoerd voor de aanleg van nieuwe metrolijnen. De Haven van Parijs stelt kades ter beschikking voor deze bouwwerkzaamheden, voor de levering van het bouwmateriaal en tevens voor het vervoer van het afgegraven materiaal.

 

Haven van Luik

40% van het binnenvaartvervoer bestond uit zand, stenen en bouwmaterialen, maar dit segment kende een kleine krimp in Luik (-2%). Groei vond plaats in de segmenten houtproducten (+21%) en containers (+21%).

 

Jaarlijks scheepvaartverkeer in totaal (miljoen ton)

 

Donauhavens

 

Binnenvaartvervoer in de tien grootste Donauhavens (miljoen ton)

Bron: Markobservatieverslag van de Donaucommissie, Roemeens bureau voor de statistiek, Hongaars bureau voor de statistiek, Destatis

 

Haven van Bratislava

De Slowaakse hoofdstad Bratislava huisvest tevens de grootste binnenhaven van het land. Bijna 99% van het goederenvervoer is bestemd voor de export (geladen goederen). Meer dan twee derde van het goederenvervoer bestaat uit ijzererts, dat bestemd is voor de Oostenrijkse staalindustrie. Een vijfde van het goederenvervoer betreft chemicaliën en aardolieproducten, die worden vervoerd naar Oostenrijk, Hongarije en Duitsland.4

4 Bron: Marktobservatieverslag van de Donaucommissie

 

Haven van Regensburg

De grootste Beierse binnenhaven maakte in 2017 een bijzonder zwaar eerste kwartaal mee, evenals veel andere Donauhavens. Er lag ijs op de Donau, er waren lage waterstanden en het vervoer lag in dit kwartaal daardoor 38% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Nadat het ijs en de lage waterstanden verdwenen waren, verdubbelden de vervoerscijfers in het tweede kwartaal van 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. Ze bereikten een hoogtepunt in juli, dankzij het gunstige oogstseizoen in 2017 in Duitsland, zodat de cijfers in het derde kwartaal 19% hoger lager dan in hetzelfde kwartaal van 2016.

 

Jaarlijks scheepvaartverkeer in totaal (miljoen ton)

Jaarverslag
Jaar 2018

0hoofdstuk beschikbaar

MARKET INSIGHT
THEMATISCH VERSLAG 2018

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven