MARKET INSIGHT
APRIL 2018

JAARVERSLAG
2018

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

THEMATISCH VERSLAG
2018-2019

3 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

• Omzet van de Europese binnenvaartsector: circa 5,1 mld. euro (goederenvervoer) en circa 2,5 mld. euro (passagiersvaart).

• De vijf landen met het hoogste omzet in de Europese binnenvaart/vrachtvervoer (aandeel in %): Nederland (46,3%), Duitsland (32,2%), Frankrijk (5,4%), Zwitserland (3,6%) en België (3,4%).

• De vijf landen met het hoogste omzet in de Europese binnenvaart/passagiersvervoer (aandeel in %): Zwitserland (24,4%), Duitsland (21,3%), Italië (16,3%), Frankrijk (14,7%) en Nederland (8,4%).

 

Omzetverdeling in de binnenvaart in Europa

OMZET VAN DE BINNENVAART IN EUROPA PER LAND (IN MLN. €)*#

Bron: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] voor alle landen, met uitzondering van: Zwitsers Bureau voor de Statistiek (Zwitserland), Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland), Bureau voor de Statistiek van Slowakije (Slowakije)

# n.d. = geen gegevens beschikbaar
* Omzet van de ondernemingen die in de desbetreffende landen ingeschreven staan.

 Map 3 Turnover in IWT per country in Europe (in Mio. €)

 

 

Omzet binnenvaart – aandeel van het vrachtvervoer en het passagiersvervoer per land en in de EU

 

AANDEEL VAN HET VRACHTVERVOER IN DE TOTALE OMZET VAN DE BINNENVAART PER LAND EN IN DE EU (%)

Bron: berekening van de CCR op basis van Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], voor alle landen, met uitzondering van: Zwitsers Bureau voor de Statistiek (Zwitserland), Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland), Bureau voor de Statistiek van Slowakije (Slowakije)

 Figure 9 Share of goods transport in total IWT turnover per country and in the EU (%)

 

 

  • In Europa zijn er twee landen waar het goederenvervoer het grootste aandeel vormt van de totale omzet van de binnenvaart: Nederland en Roemenië. Dankzij hun bijzondere geografische ligging met zeehavens dichtbij de Rijn en de Donau neemt het goederenvervoer in deze twee landen dan ook een zeer belangrijke plaats in.
  • Op EU-niveau bedroeg het aandeel van het vrachtvervoer in de totale omzet van de binnenvaart in 2016 71%, vergeleken met 77% in 2010. Hierbij moet erop gewezen worden dat een dergelijke daling van het aandeel van het goederenvervoer in de totale omzet van de binnenvaart niet noodzakelijkerwijs een negatief effect heeft gehad op de omzet van binnenvaartondernemingen met betrekking tot het goederenvervoer. In dit verband dient per land een aparte analyse te worden verricht om de ontwikkeling van de omzet te berekenen.

 

 

AANDEEL VAN HET PASSAGIERSVERVOER IN DE TOTALE OMZET VAN DE BINNENVAART PER LAND EN IN DE EU (%)

Bron: berekening van de CCR op basis van Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], voor alle landen, met uitzondering van: Zwitsers Bureau voor de Statistiek (Zwitserland), Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland), Bureau voor de Statistiek van Slowakije (Slowakije)

 Figure 10 Share of passenger transport in total IWT turnover per country and in the EU (%)

 

 

  • In Oostenrijk en Zwitserland laat de passagiersvaart een zeer forse stijging zien wat het aandeel in de omzet van de binnenvaart betreft. Dit is voornamelijk te verklaren door de explosieve groei van het segment riviercruises dat sinds 2010 in een stroomversnelling is geraakt. In Zweden en Italië, landen met veel meren, is het aandeel in de passagiersvaart van oudsher hoog.
  • Binnen de EU lag het aandeel van het passagiersvervoer in de totale omzet van de binnenvaart in 2016 bij 29%, in vergelijking met 23% in 2010.

 

Omzetontwikkeling binnenvaart in Europa per land per kwartaal

(Kwartaalgegevens over de omzet in de binnenvaart zijn vanwege statistische beperkingen momenteel slechts voor zeer weinig landen beschikbaar. EUROSTAT verstrekt gegevens over de NACE-sector H50 (vervoer over water) die zowel het maritiem als het binnenvaartvervoer omvat. Met behulp van deze dataset kan alleen voor de landen met vrijwel geen zeevaart de omzet in de binnenvaart worden vastgesteld (Oostenrijk, Hongarije, Slowakije). Voor Nederland en Duitsland worden de omzetgegevens op kwartaalbasis verstrekt door de nationale bureaus voor de statistiek (CBS en Destatis))

 

OMZETONTWIKKELING IN NEDERLAND EN DUITSLAND – VOORNAMELIJK VRACHTVERVOER* (2015=100)

Bron: CBS en Destatis

*Voor Nederland is uitgegaan van de totale omzet van de binnenvaart, aangezien het vrachtvervoer een zeer hoog aandeel van 92% voor zijn rekening neemt; voor Duitsland wordt alleen de omzetontwikkeling van het vrachtvervoer weergegeven.

 Figure 11 Turnover development in the Netherlands and in Germany _ mainly goods transport

 

 

  • In het eerste kwartaal van 2018 lag het prijsniveau van het vervoer van goederen in Nederland en Duitsland lager dan in hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor. De belangrijkste reden hiervoor was dat aan het begin van 2018 de waterstanden relatief normaal waren. In een dergelijke situatie worden prijzen en omzet niet opgestuwd.

OMZETONTWIKKELING IN HONGARIJE EN SLOWAKIJE – VOORNAMELIJK VRACHTVERVOER* (2015=100)

Bron: Eurostat [sts_setu_q]

*In Slowakije is het vrachtvervoer goed voor 92% van de totale omzet van de binnenvaart, terwijl het passagiersvervoer 8% vertegenwoordigt. In Hongarije is de verhouding 72% (vrachtvervoer) versus 28% (passagiersvervoer).

 Figure 12 Turnover development in Hungary and Slovakia_mainly goods transport

 

 

  • In Hongarije heeft het goederenvervoer in de totale omzet van de binnenvaart een aandeel van 72%. Sinds het eerste kwartaal van 2017 vertoont de omzet een stijgende lijn. Op de Donau hadden zeer lage waterstanden en ijsvorming in dit kwartaal een zeer negatieve weerslag op de omzet van de binnenvaartondernemingen. Daarna zette herstel in en werd de omzetontwikkeling bovendien positief beïnvloed door de sterke toename van de vervoersvraag.

 

OMZETONTWIKKELING IN OOSTENRIJK EN DUITSLAND – PASSAGIERSVERVOER* (2015=100)

Bron: Eurostat [sts_setu_q]

*Voor Oostenrijk is uitgegaan van de totale omzet van de binnenvaart, aangezien het passagiersvervoer een hoog aandeel van 50% voor zijn rekening neemt; voor Duitsland wordt alleen de omzetontwikkeling van het passagiersvervoer weergegeven.

 Figure 13 Turnover development in Austria and in Germany_mainly passenger transport

 

 

  • De omzetontwikkeling in Oostenrijk wordt hier vergeleken met de omzetontwikkeling van Duitse ondernemingen in de passagiersvaart. Wat meteen opvalt, is dat de riviercruisevaart en de dagtochtvaart in beide landen duidelijk seizoensgebonden zijn. In beide landen laat het aandeel van de passagiersvaart in de totale omzet een opwaartse trend zien.

 

 

Vrachtprijzen

 

VRACHTPRIJZEN VOOR DE TANKVAART OP DE RIJN PER KWARTAAL EN PER BESTEMMING – VOOR VRACHTVERVOER VAN ROTTERDAM/AMSTERDAM NAAR HET ACHTERLAND (INDEX KW1 2015=100)*

Bron: PJK International, analyse van de CCR

*Indexwaarden op basis van gemiddelden van internationale vrachtprijzen in de binnenvaart per kwartaal, met inbegrip van loodsdiensten, haven- en kanaalgelden, voor vrachtvervoer van Rotterdam/Amsterdam naar bestemmingen in het achterland.

 Figure 14 Freight rates in tanker shipping on the Rhine per quarter and per destination

 

 

  • In het eerste en tweede kwartaal van 2018 bleven de vrachtprijzen in de Rijntankvaart min of meer op hetzelfde niveau. Deze situatie veranderde in het derde kwartaal van 2018, toen het warme weer en het gebrek aan regen gedurende meerdere maanden extreem lage waterstanden op de Rijn bewerkstelligde.
  • Als gevolg hiervan lagen de vrachtprijzen voor het vervoer van vloeibare lading van het ARA-gebied naar de bestemmingen langs de Rijn in het derde kwartaal van 2018 soms wel drie keer zo hoog als bij normale waterstanden (zie Frankfurt/M. of Karlsruhe). Voor het vervoer van Rotterdam naar Bazel waren de vrachtprijzen zelfs meer dan drie maal zo hoog als normaal.

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

0hoofdstuk beschikbaar

MARKET INSIGHT
THEMATISCH VERSLAG 2018

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven