MARKET INSIGHT
APRIL 2018

JAARVERSLAG
2018

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

THEMATISCH VERSLAG
2018-2019

3 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

3. Focus op Nederland

• De jaarlijkse vervoersprestatie in het goederenvervoer op de binnenwateren van Nederland is goed voor 1/3 van de totale jaarlijkse vervoersprestatie in Europa.

• De Nederlandse binnenvaartvloot telt meer dan 5000 vaartuigen, waarvan meer dan 3500 drogeladingschepen zijn (zonder sleepbooten en duwbooten).

• Het aandeel van de Nederlandse vloot in de Europese binnenvaartvloot bedraagt ongeveer 37% (percentage voor het aantal vrachtschepen).

 

Binnenvaartbedrijven in Nederland

Algemene opmerking: Het hoofdstuk “Focus op…” is een nieuw hoofdstuk in het beknopte kwartaalbulletin “Market Insight”. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan één specifiek land. In de eerste editie staat Nederland centraal. Het is het eerste van een reeks “Focus op…” hoofdstukken die op dezelfde wijze opgebouwd zullen worden. Doel is om
1) een beknopt overzicht te geven van de belangrijkste cijfers over de binnenvaart met betrekking tot één specifiek land,
2) de ontwikkeling van de vraag naar vervoer per goederensegment voor een bepaald land in kaart te brengen, en
3) de meest relevante gegevens over de belangrijkste haven in dit land te verstrekken.
In de volgende Market Insights zullen andere landen op een soortgelijke wijze onder de loep worden genomen. De landen langs de Rijn en de Donau zullen hierbij afwisselend aan bod komen. Bovendien zal ook aandacht worden geschonken aan landen buiten deze twee stroomgebieden, totdat alle landen van Europa aan de beurt zijn geweest.

Bron: CBS

 

Gegevens over de binnenvaart in Nederland

Bron: Analyse van de CCR op basis van gegevens van Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [iww_go_atygo], [iww_go_actygo], [tran_hv_frmod], [iww_eq_loadcap], [road_go_ta_tcrg], [rail_go_contwgt], [iww_eq_age], CBS, vlootgegevensbank van de CCR

Opmerkingen: “Totaal aandeel in de EU” omvat cijfers voor de EU, met inbegrip van Zwitserland en Servië.

 

Vrachtvervoer door de binnenvaart in Nederland per segment

 

STRUCTUUR VAN DE DOOR DE BINNENVAART VERVOERDE GOEDEREN IN NEDERLAND (IN %)*

Bron: CBS
*% aandeel op basis van het aantal ton vrachtvervoer op jaarbasis

 Figure 15 Structure of inland waterway goods transport in the Netherlands (%)

 

 

VERVOERSVOLUME OVER DE BINNENWATEREN IN NEDERLAND PER GOEDERENSEGMENT (IN MILJOEN TON)

Bron: CBS

 Figure 16 Inland waterway transport volume in the Netherlands by goods segment

 

 

Haven van Rotterdam

 

IndicatorWaarde 2017
Totaal maritiem vervoer467,4 mln. ton
Totaal vervoer door de binnenvaart158,1 mln. ton
  • afvoer door binnenschepen (geladen)
  • aanvoer door binnenschepen (gelost)
  • 112,4 mln. ton
  • 45,7 mln. ton
Aantal binnenvaartschepen (die de haven aandoen)105 000
Intermodaal aandeel binnenvaart (afvoer)55%

Bron: Haven van Rotterdam en CBS

 

  • In 2017 werd in Nederland 917 miljoen ton vracht op binnenvaartschepen, vrachtwagens en treinen geladen, bijna een kwart hiervan in het havengebied van Rotterdam.
  • Van de goederen die in het Rotterdamse havengebied werden geladen, is 112,4 miljoen ton door binnenvaartschepen naar het achterland vervoerd (= intermodaal aandeel van 55%), 37% door vrachtwagens en 8% via het spoor.
  • 70,5% van de op binnenvaartschepen geladen goederen en 93% van de vracht aan boord van treinen werd van Rotterdam naar bestemmingen in het buitenland vervoerd.
  • Wat de bestemmingen in het buitenland betreft, werd 70% van de vracht door binnenvaartschepen en 76,5% over het spoor naar Duitsland getransporteerd.
  • Ongeveer twee derde van de goederen die door de binnenvaart en per spoor naar Duitsland werden vervoerd, bestond uit ijzerertsen (42,5%) en kolen (25%).

 

 

IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM GELADEN GOEDEREN EN HUN BESTEMMINGEN IN HET ACHTERLAND (2017, IN %)

Bron: CBS

 Figure 17 Loaded goods in the port of Rotterdam and their destinations in the hinterland

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

0hoofdstuk beschikbaar

MARKET INSIGHT
THEMATISCH VERSLAG 2018

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven